CONDITIONS OF PHYSICS LABORATORIES AND INFORMATION ENVIRONMENTS AND TEACHERS’ VIEWS ON USING OF THESE


Tanel Z., Tanel R.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.76-87, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.76-87
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Fizik dersinde laboratuar kullanımı ve deney yapımına yönelik bir takım sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle bu etkinliklerin yardımcı materyallerle desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bunun için mevcut durumun ve kullanılabilecek materyallere ilişkin bir takım özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, İzmir ilindeki mevcut fizik laboratuarlarının ve kullanılacak bilişim teknolojileri yönünden destek sağlayacak ortamların durumlarının, öğretmenlerin bu ortamlardan faydalanıp faydalanamadıklarının, uygulanması muhtemel materyallerin öğretmenler tarafından kullanılmak istenip istenmeyeceğinin, bu materyallerin başlıca özelliklerinin ve sunulması düşünülen ortamların neler olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde bulunan farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan fizik öğretmenleri arasından rastgele seçilmiş 127 fizik öğretmeninden oluşmuştur.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket kullanılmıştır. Anket verilerinden; fizik laboratuarının sayısının yeterli sayılabilecek düzeyde olduğu ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle deney uygulamalarına yeterince yer verilemediği görülmüştür. Bilişim teknolojilerinin sağlandığı ortamların sayı ve nitelik bakımından yeterli görünmesine rağmen fizik dersleri için gereğince kullanılamadığı ve öğretmenlerin bu noktada materyal sıkıntısı çektikleri ortaya çıkmıştır.  Öğretmenler öğrenciyi etkin kılacak, her yönden nitelikli ve farklı ortamlarda sunulan yazılımları kullanabileceklerini belirtmişlerdir.