Güreşte Küreselleşme Sürecinin Farklı Açılardan İncelenmesi


Creative Commons License

Uzun R. N., İmamoğlu O., Taşmektepligil M. Y., Çon M., Ceylan L.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.22-34, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the direction of the opportunities that the time brings (technology, communication etc.), the phenomenon of globalization that reveals the opportunity for interaction between people or societies has a negative effect on wrestling which has a lot of historical accumulation. Therefore, the purpose of the work is to show up the loss of that value by examining the process of globalization in wrestling in different ways (media, social network, etc.). Literature review is made in this research. Besides it is occured for resources to review in platforms of printed media and social network regarding the issue. In 2017, the Wrestling Federation ranked 12th in the order of licensed sportsmen among the sports federations in Turkey. It can be stated that wrestling, which had the 8th place in 2006, loses its popularity day by day. When compared with the World Wrestling Championship, it is seen that American Wrestling seems to be watched at an undeniable rate on Youtube. What is more, the announcement by the International Olympic Committee about their works on the removal of wrestling from the 2020 Olympics and its appearance in the headlines of the sports newspapers allocating a space of 10/1, or the fact that the World Wrestling Association brought the rule of passivity for the promotion of wrestling all show the heartrending point that wrestling came up to. The introduction of a new competition category called U-23 Youth, and organization of a new style named beach wrestling can show that wrestling is moving towards destruction and implementation changes have to be applied to prevent that circumstance. As a result, it is obvious that wrestling which had a place in most of the cultures and civilizations depreciated on media, social networks and sports management platforms in the early 21st century, and it seems that many rules and implementation changes have been carried out to prevent the case. While it can be said that wrestling is a phenomenon which reflects the moral values of history, culture and sports, it should not be ignored that the humanity will be deprived of the values of wrestling as a result of the loss of interest. 

Devirlerin ortaya çıkardığı imkânlar (teknoloji, iletişim vb.) doğrultusunda, insanlar veya toplumlar arasında etkileşim fırsatını ortaya çıkaran küreselleşme olgusunun, tarih birikimi oldukça fazla olan güreş üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çalışmanın amacı; güreşte küreselleşme sürecinin farklı boyutlarda (medyatik, sosyal ağ vb.) incelenerek söz konusu değer kaybının gözler önüne serilmesidir. Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca ilgili basılı ve sosyal ağ erişim platformların da ki kaynakların taraması gerçekleştirilmiştir. Youtube sitesi üzerinden Amerikan güreşinin, Dünya Güreş Şampiyonası’na göre yadsınamaz derecede fazla izlendiği görülmektedir. Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin güreşin, 2020 Olimpiyatlarından kaldırılması için çalışmalar başlattığını duyurması ve de spor gazete manşetlerinde, söz konusu duruma sürmanşet ve 10\1’lik alanı kapsayacak şekilde yer ayrıldığı ya da Dünya Güreş Birliği’nin güreşin hareketlendirilmesi adına pasifite kuralını getirdiği görülmektedir. U-23 Gençler adında yeni yarışma kategorisinin oluşturulması plaj güreşi adında yeni stilin organize edilmesi güreşin yok olma sürecine doğru ilerlediğini ve bu durumu önlemek için uygulama değişikliklerine mecbur kalındığını niteleyebilir. Sonuç olarak; çoğu kültür ve medeniyetlerin yaşamlarında yer almış güreşin 21. Yüzyılın başlarında medya, sosyal ağ ya da spor yönetimindeki platformlarda değer kaybına uğradığı ve söz konusu durumun önüne geçilmesi adına pek çok kural ya da uygulama değişikliklerinin gerçekleştirildiği ifade edilebilir. Güreşin gerek tarih gerek kültür gerekse sporun ahlaki değerlerini yansıtan bir olgu olduğu söylenebilirken, ilgi kaybının sonucunda güreşin söz konusu değerlerinden de mahrum kalınacağı unutulmamalıdır.