Pediatrik Psödotümör Serebri Sendromu Tanılı Medikal Tedaviye Yanıt Vermeyen Olgularımızın Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Aykol D., Yiş U., Hız A. S.

23.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.119-120

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-120
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Pediatrik Psödotümör Serebri Sendromu Tanılı Medikal Tedaviye Yanıt Vermeyen Olgularımızın Değerlendirilmesi Duygu Aykol Elitez1 , Uluç Yiş1 , Semra Hız Kurul1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Amaç: Psödotümör serebri sendromu(PSS); kafa içi yer kaplayan kitle, infeksiyon veya malignite olmaksızın normal nörolojik muayene bulguları(altıncı kraniyal sinir paralizisi ve papilödem dışında) ve artmış kafa içi basınçla karakterize bir hastalıktır.Çocukluk çağında hastalığın tekrarlama ve prognozuyla ilgili araştırma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmada PSS tanısıyla takip edilip medikal tedaviye yeterli yanıt vermeyen veya nükseden hastalarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 2010-2021 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji kliniğinde Modifiye Dandy ve Friedman tanı kriterlerine göre tanı alan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilip asetozolamid tedavisi başlanan 19 hastanın 4’ü asetozolamide yanıt vermemiştir. Çalışmamızda medikal tedaviye yanıtsız olan iki hastada (%10,5) cerrahi tedavi gereksinimi olmuştur.Optik sinir fenestrasyonu yapılan bir hastamızda KBY, obezite, hipervitaminoz A risk faktörleri bulunmaktaydı. Bir diğer hastamızda ise tedavi azaltılmaya başladıktan sonraki ikinci hafta içerisinde nüks görülmüş ve lumboperitoneal şant takılması gerekmiştir.Bu hastamızda risk faktörü olarak obezite mevcuttu.Diğer nüks olan olgumuz ise tedavi kesildikten bir ay sonra nüks görülmüştür. Bu vakada D vitamini yetersizliği risk faktörü olarak saptanmıştır. Psödotümör Serebri Sendromlu Olgularımızın Tedavileri Sonuç: Psödotümör serebri sendromu çocuklarda sık rastlanmayan bir tablodur; fakat görme kaybına yol açabilmesi nedeniyle erken tanınması, uygun medikal ve cerrahi tedavinin uygulanması takip süresi önem taşımaktadır. Hastalığa ait nüks ve kötü prognoz risk faktörlerinin bilinmesi hastalığın yönetiminde önemli rol oynayacaktır. Anahtar Kelimeler: psödotümör serebri sendromu, pediatrik, nüks