OYUNCULUKTA BEDEN, POSTÜR (DURUŞ) VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KUVVET ANTRENMANLARI


Creative Commons License

Dündar K.

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2022, vol.3, no.50, pp.237-243

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237-243
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin hem iş, hem de günlük hayatlarında postürlerine bağlı olarak duruşlarının önemi günümüzde oldukça önem kazanmıştır. İyi bir beden postürünün özellikle çalışma yaşamında ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bireyler gün içinde gerçekleştirdikleri hem doğal hem de doğal olmayan istem dışı hareketlerle birçok farklı form sergilemektedirler. Sözü edilen bu istem dışı ve doğal olmayan formların ne derece zararlı olduğu yaklaşık 18. yüzyılın başından beri bütün uzmanlarca bilinmektedir. Günlük yaşamlarımızda yapılan işin zorluk derecesi beden postürünün ne derece düzgün ve kuvvetli olduğuna bağlı olarak verimlilik gösterir. Yaklaşık son 30-40 yılda yaşamın her alanındaki gelişmeler göstermektedir ki; iş yaşamında artan yükler ve başarının daha önemli hale gelmesi beden kullanımı ve beden diliyle oldukça bağlantılıdır.  Başarılı bireylerin beden kullanımlarında sıkça rastlanan; özellikle bedenin sırt bölgesinde oluşan ağrılara ilişkin nedenlerin (epidemiyolojik çalışmalar sonunda) yana eğilmeler ve kaldırmalar olduğu şeklinde saptamalar yapılmıştır. Bu yanlış hareketlerin bedenin ciddi zararlara uğradığı durumlara sebep olduğu belirlenmiştir. Genel postür şikayetleri arasında sayılan bel ağrılarının; bu durumda %60'lardan %70'lere çıkmasıyla birlikte birçok ülkede postür bozukluklarından kaynaklanan sağlık sorunlarına sıklıkla rastlanmaktadır.

 

Oyunculukta yalnızca konuşma ve sözel ifade olmadığı gibi bedensel hareketlerin gerekliliği bilinmektedir. Bu hareketlerin gerçekleştirilmesinde yukarıda sözedildiği gibi doğru beden (postür) kullanımı ve postürün doğru gelişiminin sahne performansına olan katkısı da oldukça fazladır.

 

Özellikle postürel yapıyı korumak ve geliştirmek için statik ya da dinamik karakterde yapılması gereken hareketlerin belirlenmesi, içlerinden seçilmesi ve gerektiği kadar uygulanması oldukça önemlidir. Bizde bu çalışma ile oyunculukta bedenin postürü ve geliştirilmesinin yanı sıra, bunu destekleyici kuvvet antrenmanları konusuna bir bakış açısı kazandırmak istedik.

 

Anahtar Kelimeler: Oyunculuk, Postür, Kuvvet, Statik, Dinamik