Hegemonik İstikrar Teorisi Bağlamında İki Savaş Arası Dönemin Politik Ekonomisi


Creative Commons License

Güder M., Çetin M.

Erciyes Akademi, vol.35, no.3, pp.1040-1064, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.48070/erciyesakademi.932572
  • Journal Name: Erciyes Akademi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1040-1064
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines how the international political economy in the interwar period (1919-1939) diverged from the international system led by Britain in the 19th century and the USA after the Second World War in terms of ensuring economic and political stability. In this direction, the developments regarding political economy problems such as commercial protectionism, lack of monetary system, the Great Depression and the inability to establish cooperation between countries in the interwar period are emphasized. An explanation is presented within the framework of the Hegemonic Stability Theory for the failure of liberal capitalism to meet the requirements of free trade and a common monetary system in the interwar period. The focus is on the question of how the stability in the international system develops when these requirements, which are considered as public goods in theory, are met by a liberal leader; and as a result, it is revealed that the periods of a leader providing public goods in the last two hundred years of capitalism have a more stable structure. In the interwar period, there is no power that takes the leadership of the international system. This hegemonic power gap paved the way for the increase of political economic instability and the failure of attempts towards a solution. In the study, these processes are handled in the context of Hegemonic Stability Theory; It is aimed to reveal the instabilities in the international political economy.

Bu çalışma, iki savaş arası dönemdeki (1919-1939) uluslararası politik ekonominin, 19. yüzyılda İngiltere ve II. Dünya Savaşı sonrasında ABD liderliğindeki uluslararası sistemden ekonomik ve siyasi istikrarı sağlama bakımından nasıl ayrıştığını incelemektedir. Bu doğrultuda; iki savaş arası dönemdeki ticari korumacılık, parasal sistemsizlik, Büyük Buhran ve ülkeler arası iş birliğinin tesis edilememesi gibi ekonomi politik sorunlara dair gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Liberal kapitalizmin serbest ticaret ve ortak bir parasal sistem gibi gerekliliklerinin, iki savaş arası dönemde sağlanamamasına Hegemonik İstikrar Teorisi çerçevesinde bir açıklama sunulmaktadır. Teoride kamu malı olarak değerlendirilen bu gereklilikler, liberal bir lider tarafından sağlandığında uluslararası sistemdeki istikrarın ne yönde geliştiği sorusu üzerine odaklanılmakta ve sonuç olarak, kapitalizmin son iki yüz yıllık süreci içinde kamu mallarını sağlayan bir liderin bulunduğu dönemlerin daha istikrarlı bir yapıya sahip olduğu ortaya konulmaktadır. İki savaş arası dönemde ise uluslararası sistemin liderliğini üstlenen bir güç bulunmamaktadır. Bu hegemonik güç boşluğu, söz konusu dönemdeki ekonomi politik istikrarsızlıkların artmasına ve çözüme yönelik girişimlerin başarısız olmasına zemin hazırlamıştır. Çalışmada bu süreçler, Hegemonik İstikrar Teorisi bağlamında ele alınarak; uluslararası politik ekonomideki istikrarsızlıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.