1921 Yılı TBMM Zabıt Ceridelerinde Sovyet Rusya ile İlgili Görüşler


ÇAKIR G.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.977-998, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier