Deneysel Araştırma Yöntemi


Şahin İ., Çıkrıkçı F.

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir Beycioğlu,Niyazi Özer,Yaşar Kondakçı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.307-326, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.307-326
  • Editors: Kadir Beycioğlu,Niyazi Özer,Yaşar Kondakçı, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Nicel bir araştırma yaklaşımı olan deneysel araştırma, belirli bir “duruma”  ya da “şeye” özgü olduğu düşünülen nedenlerin etkilerini açığa çıkarmak amacıyla tasarlanıp gerçekleştirilir.  Etkisi ölçülmek istenen etkenin, belirli kurallar ve koşullar altında deneklere uygulanması, deneklerin etkiye verdikleri tepkilerin ölçülmesi, ulaşılan sonuçların karşılaştırılarak karara varılması süreçlerinden oluşur. Deneysel araştırma mümkün olan her ortamda kullanılabilen bir araştırma yöntemidir. Genellikle bir araştırmada değişkenleri ölçebilmek ve bu değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Bir konu ya da bir problem durumu “neden” sorusu ve “sebep-sonuç” ilişkisiyle irdelenmek isteniyorsa, en uygun araştırma yönteminin deneysel araştırma olduğu söylenebilir. Deneysel araştırmanın temel özelliklerinden birisi, gerçekleştirilen deneyin, açık ve anlaşılır bir biçimde rapor edilmesi suretiyle deneyin başka araştırmacılar tarafından da benzer sonuçlara ulaşılma durumunun test edilebilir olmasıdır. Böylece, elde edilen bulguların güvenirliği de test edilmiş olur. Bununla birlikte, deney koşullarının kontrolünü sağlamanın yapay bir durum oluşturması, deneysel araştırma yöntemi için önemli bir sınırlılık oluşturur. Bu sınırlılığına karşın, aynı deney farklı gruplarla, farklı zamanlarda ve ortamlarda tekrarlanarak, elde edilen sonuçların genellenebilirliği ve geçerliliği arttırılabilir. Araştırmacı tarafından geliştirilen bir plan özelliği taşıyan deneysel tasarım, denenmek istenen bağımsız değişken sayısına, denemeye katılan grup sayısına, kontrol önlemleri zaman ve sayısına göre farklı biçimlerde kümelenebilir. Bu bağlamda deneysel araştırma türleri ya da teknikleri: kontrol grubu bulunmadığı için, gerçek deney olarak kabul edilmeyen ve elde edilen sonuçlara şüphe ile yaklaşılan deney öncesi modeller; deney-kontrol gruplarından birine müdahale ile yapılan araştırmaları içeren yarı deneme modelleri ile deney-kontrol grupları arasındaki farkları ortaya koyan araştırmaları içeren gerçek deneme modelleri şeklinde gruplanabilir. Deneysel araştırmalarda birçok etken geçerliği etkileyebilir. Bu etkenlerden bazıları şunlardır: seçim yanlılığı-yanlı gruplama; test etme-ön test; olgunlaşma-deneklerin olgunlaşması; denek kaybı; gündelik gerçekçilik ve karşılaştırma yapmak gibi.