POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU


Bilicen E., Doğan Ö. E.

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, vol.12, no.5, pp.29-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is an iatrogenic condition, which occurs in polycystic ovarian syndrome patients as an excessive response to gonadotropin stimulation in assisted reproduction cycles. It is characterized by protein rich fluid accumulation in the 3rd space (peritoneum and pleura) due to increased vascular permeability triggered by VEGF after hCG injection and may cause severe morbidity. The symptoms may aggravate after endogenous hCG rise during early pregnancy. The pathophysiology is not very clear; therefore treatment is supportive and symptomatic. Over the years, many treatment strategies are developed to prevent OHSS. However, "freeze all" strategy, that is triggering with GnRH agonists for final oocyte maturation in replace of hCG in antagonist IVF cycles, and then cryopreserving all the embryos to transfer in subsequent cycles has almost eliminated the syndrome. However, when severe OHSS develops treatment plan should include paracentesis, correction of fluid and electrolyte imbalances and prophylaxis for tromboembolic events. 

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) polikistik over sendromu (PCOS) hastalarında görülen ve gonadotropinlere overin aşırı yanıt vermesiyle oluşan, ciddi morbiditesi olabilen iyatrojenik bir durumdur. Sendrom hCG enjeksiyonu sonrasında VEGF'nin tetiklediği vasküler geçirgenlik artışına bağlı 3. boşluklarda (periton, plevra gibi) proteinden zengin sıvı birikimi ve sıvı-elektrolit dengesizlikleri ile karakterizedir. Endojen hCG'nin yükseldiği erken gebelik döneminde daha da şiddetlenebilir. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılamadığı için tedavisi de destekleyici ve semptomatiktir. Yüksek riskli hastalarda OHSS'yi önlemek için uzun yıllardır kullanılan bir çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Ancak antagonist sikluslarında son oosit matürasyonu için hCG yerine GnRH agonisti ile tetikleme yapılması ve ardından oluşan tüm embriyoların dondurularak daha sonraki bir siklusda transfer edilmesine dayalı "hepsini dondur" yaklaşımı ile ciddi OHSS neredeyse elimine edilmiştir. Yine de OHSS'nin geliştiği durumlarda hastalardaki ciddi morbiditeleri önlemek amacıyla parasentez, sıvı elektrolit tedavisi ve tromboemboli profilaksisi gibi tedaviler yapılmalıdır