İmar Plânlamasında Gürültüden Korunma Garantisine İlişkin Alman Federal Mahkemesinin Bir Kararı


SANCAKDAR O.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.185-190, 2003 (Peer-Reviewed Journal)