Case Report: Endoscopic Hard Palate Pleomorphic Adenoma Excision


Türkmenoğlu E. B., Mete S., Huseynzada S., Çakır Çetin A.

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Endoskopik transoral yöntemle damak pleomorfik adenom(PA) eksizyonu sert ve yumuşak damak kitlelerinde, özellikle açılı endoskop kullanıldığında, operasyon süresini kısaltması ve cerrahın görüş

alanını arttırarak cerrahi sınır negatifliğine olanak sağlaması açısından faydalı bir yöntemdir. Robotik transoral cerrahilere kıyasla maliyet etkin ve kolay olması avantajları arasındadır. Bu çalışmada bir sert damak PA

olgusunun endoskopik eksizyonu sunulmuştur


OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 18 yaşında kadın hasta sol taraflı sert damak bölgesinde yaklaşık üç aydır devam eden kitle ile başvurdu. Fizik muayenede, sert damak sol yarımında, yaklaşık 3.5x3.5 cm ağrılıhareketsiz, sert kıvamda, düzgün yüzeyli bir kitle görüldü. Boyunda palpable lenfadenopati yoktu. Radyolojik incelemerinde ön planda PA düşünülen hastanın başka bir merkezde yapılmış insizyonel biopsi sonucunun Ameloblastik fibromu düşündürmektedirşeklide raporlandığı öğrenildi. Spesimenin üniversitemizdeki konsültasyonu PA ile uyumlu raporlandı.


TEDAVİ VE PROGNOZ: Genel anestezi altında 30° 4 mm rijit endoskop yardımıyla sert damakta sol üst 1. molar diş hizasında başlayarak alveolar arka dayanan, orta hatta kadar gelmiş, posteriorda yumuşak damağa da 2 cm uzanan, önde premaksilla sınırına dek devam eden üzeri normal oral mukoza ile örtülü orta sertlikte kitlenin etrafına gingiva dışında 1 cmlik salim cerrahi sınır bırakılarak iğne uçlu monopolar koter le mukozal insizyon yapıldı. Sonrasında freer elevator yardımı ile periostal elevasyonu yapılarak kitle sert damakta periost ile birlikte ve yumuşak damakta tensör veli palatini kası aponörozu üzerinden eksize edildi. Yumuşak damaktaki mukozal sınırlar uygun alanda yaklaştırılarak sütüre edildi. Kalan bölge surgicel ile kapatılarak sekonder iyileşmeye bırakıldı. Postoperatif komplikasyon izlenmeyen hastanın oral alımı pipet ile karşı taraftan sağlandı ve amoksisilin klavulonik asit per oral başlandı. Patoloji sonucu PA, cerrahi sınırlar negatif olarak rapor edildi. 3 aylık takip süresinde nüks görülmedi.


YORUM: PA teşhis edildikten sonra cerrahi tedaviyle çıkarılmalı ve nüks ve malign transformasyon riski nedeniyle hastalar takip edilmelidir. Sert damak PAda tümör periost ve kemiğe uzanım gösteriyorsa bu kısımlar da çıkarılmalıdır. Endoskopik veya endoskopik yardımlı sert damak PA eksizyonu çevre dokularda daha az tahribata neden olmasıiyileşme süresini kısaltması, maliyet etkin bir yöntem olması ve postoperatif hastaların yatış süresini kısaltması bakımından diğer yöntemlere göre üstün ve tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Cerrahın tek elle çalışması bu yöntemde dezavantaj gibi gözükse de aslında işlemin endoskop sayesinde yapılması derin olan sahada kitlenin tüm sınırlarınıeşsiz şekilde aydınlatarak cerrahi sınır güvenliğinin artırılması ve endovizyona yansıyan görüntü sayesinde vakanın asistansında hemostaz, aspirasyon ve kontrtraksiyon kolaylığı açısından üstünlük sağlar.

Anahtar kelimeler: Endoskopik Sert Damak Cerrahisi,Pleomorfik Adenom,Sert Damak Kitle