Institutions and World Income Distribution / Kurumlar ve Dünya Gelir Dağılımı


Tümer E. T.

Ekonomik Yaklaşım, vol.30, no.113, pp.43-73, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 113
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5455/ey.17008
  • Journal Name: Ekonomik Yaklaşım
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.43-73
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

This paper examines the roles of economic and political institutions in evolution of income distribution across countries for the period 1950-2014. In this respect, a two-stage strategy is employed. First, countries are grouped into five income categories according to their GDP per capita levels. Then, countries’ movements across income groups are observed through time by means of transition matrices to reveal the stylized facts about prominent patterns of global income distribution. Analyses based on Penn World Tables 9.0 dataset show that cross-country income differences are striking and persistent across time. While countries initially belonging to lowest income class are struggling for moving up, nations belonging to top class keeps their seats over time. Moreover, countries that were initially belonging to the middle segment of the income ladder move across income categories more often, suggesting initial conditions are not binding for all countries. The study, secondly, focuses on the role of institutional quality in these empirical regularities. On that note, institutional differences between “climbing”, “falling” and “stagnating” countries are evaluated through independent sample t-tests. According to results, institutional quality matters for countries’ economic fates. In comparison to falling or stagnating countries, nations that succeed in climbing up have significantly better institutional scores in political and economic areas. In particular, analyses show that the association between economic performance and institutions is more pronounced for initially poor nations. These results provide supportive evidence for the view that developing an inclusive institutional environment is key to promote economic progress in the long run.

Keywords: Economic Development, Institutions, Property Rights, Transition Matrix, Comparative Studies of Countries.

JEL Codes: O10, P48, O57

ÖZET

Bu makale, 1950-2014 dönemi için ekonomik ve siyasi kurumların ülkeler arası gelir dağılımının gelişimindeki rollerini incelemektedir. Bu bağlamda, makalede iki aşamalı bir strateji takip edilmiştir. İlk olarak, ülkeler, kişi başına düşen GSYİH düzeylerine göre beş ayrı gelir kategorisine ayrılmıştır. Daha sonra, küresel gelir dağılımının zaman içerisinde nasıl değiştiğine ilişkin belirgin bazı kalıpların anlaşılabilmesi adına, geçiş matrisleri aracılığıyla ülkelerin gelir grupları arasındaki hareketleri gözlemlenmiştir. Penn World Tables 9.0 verileri kullanılarak yapılan analizler, ülkeler arasında çarpıcı ve zaman içerisinde kalıcı hale gelen gelir farklılıklarının olduğunu göstermektedir. Başlangıçta en düşük gelir sınıfına mensup ülkelerin birçoğu yükselmekte zorlanırken, en zengin ülkeler zaman içinde gelir merdivenindeki yerlerini korumaktadırlar. Dahası, analizler ilk başta gelir merdiveninin orta kısmında yer alan ülkelerin, gelir kategorileri arasında daha sık hareket ettiklerini göstermektedir. Bu da başlangıç koşullarının, bütün ülkeler için bağlayıcı olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma ikinci aşamada, kurumsal kalitenin, gözlemlenen bu ampirik olgular üzerindeki rolüne odaklanmaktadır. Bu nedenle, “tırmanan”, “düşen” ve “yerinde kalan” ülke grupları arasındaki kurumsal kalite farklılıkları bağımsız örneklem t-testi aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, kurumsal kalite ülkelerin ekonomik kaderleri için önem taşımaktadır. Düşen ya da yerinde kalan ülkelerle karşılaştırıldığında, tırmanmayı başaran uluslar, siyasi ve ekonomik alanlarda önemli ölçüde daha iyi kurumsal puanlara sahiptir. Analizler, ekonomik performans ile kurumlar arasındaki bu ilişkinin özellikle yoksul ülkeler için daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, kapsayıcı bir kurumsal çerçeve geliştirmenin uzun vadede ekonomik ilerlemeyi teşvik etmek için anahtar olduğu yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Kurumlar, Mülkiyet Hakları, Geçiş Matrisi, Karşılaştırmalı Ülke Çalışmaları.

JEL Kodları: O10, P48, O57.