Bireysel İş İlişkisinin Sona ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay ın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi


ALP M.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Toplantısı, no.Yargıtay'ın İş Hukukuna ilişkin 2006 Yılı Kararlar, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)