The study of the reliability and validity of Lifespan Sibling Relationship Scale in young adults Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeğinin genç yetişkinlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması


Creative Commons License

Öz Soysal F. S., Yurdabakan İ., Uz Baş A., Aysan F.

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.5351, 2016 (Peer-Reviewed Journal)