Model Oluşturma Etkinlikleri: Kuramsal Yapısı ve bir Örneği


TEKİN DEDE A., BUKOVA GÜZEL E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.95-111, 2014 (Peer-Reviewed Journal)