Türkiye Çimento Sanayiinde Model Denemesi


ÜÇDOĞRUK Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-15, 1992 (Peer-Reviewed Journal)