Kostüm Tasarımcısının Dramaturgik Çalışmasından Sonra Karakter Eskizlerinin Oluşumu,


Kulluk Yerdelen S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, no.9, pp.133-141, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE FORMATION OF CHARACTER SKETCHES FOLLOWING THE DRAMATURGICAL STUDY OF COSTUME DESIGNER Amongst the visual components that contı:ibute to the dramatica! action of a play, costume is the foremost.Costume designers know that when an actor walks onto the stage for the first time, the audiences feelings about the character will, to a great extent, be based on the information that guides all first impressions. For that end, at once, the play should be interpreted with a fresh point of view following a sound dramaturgical analysİs, to say, what means the dramaturgical structure of the play should be expressed by using form, color and texture

KOSTÜM TASARIMCISININ DRAMATURJİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN KARAKTER ESKİZLERİNİN OLUŞTURULMASI Bir oyunun dramatik aksiyonuna katkıda bulunan görsel unsurların başında kostüm gelir. Kostüm tasarımcıları, bir oyuncu sahneye ilk kez çıktığında, seyircinin karakter hakkındaki duygularının büyük ölçüde tüm ilk izlenimlere yön veren bilgilere dayanacağını bilirler. Bunun için bir an önce sağlam bir dramaturjik çözümlemenin ardından oyunun taze bir bakış açısıyla yorumlanması, yani oyunun dramaturjik yapısının biçim, renk ve doku kullanılarak ne anlama geldiğinin ifade edilmesi gerekir.