Târîh i Güzîde ye Göre Rûm Anadolu Selçukluları


Creative Commons License

Göksu E.

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi (A Journal of Oriental Studies), vol.8, no.27, pp.23-32, 2008 (Peer-Reviewed Journal)