KİCK BOKSTA PERFORMANSA ETKİ EDEN ENERJİ KAYNAKLARININ KATILIM ORANLARI


Creative Commons License

Özer S. B., Tatlıbal P.

in: Spor Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar, Doç. Dr. Fatih ÖZGÜL, Editor, Serüven Yayınevi , Ankara, pp.159-172, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Serüven Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.159-172
  • Editors: Doç. Dr. Fatih ÖZGÜL, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kick boks sporunun uygulama biçimlerine göre disiplinize edilen branşlarında farklı enerjetik gereksinimlerin olduğunu yapılan literatür taraması göstermektedir. Ancak literatürde açıklanan düzeylerde anaerobik bir doğaya sahip herhangi bir fiziksel aktivitenin birer dakikalık aralıklarla uygulanan 3 x 2 dakikalık yüklenme periyotlarıyla uygulanabilmesi pek de mümkün görünmemektedir. Müsabaka sırasında uygulanan branşa ait her bir element tek başına incelendiğinde yoğun patlayıcı güç öğeleri barındırdığı kabul edilse de, aralıklarla uygulanan bu elementlerin 2 dakikalık yüklenmelerin toplamı analiz edildiğinde anaerobik yapıyı ne düzeyde koruyabilindiği tartışmaya açık bir konudur. Bu çalışmanın amacı, kick boks K-1 contact branşının müsabaka simülasyonunda toplam enerji sarfiyatının aerobik, alaktik ve laktik dağılımının katkı oranlarını analiz ederek, kick-boksun enerjetik gereksinimlerini incelemektir. Katılımcıların vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdeleri ve yağsız vücut ağırlıkları ölçümleri vücut kompozisyonu analizörü (Biospace Inbody 720 Biyoempedans Vücut Kompozisyonu Analizörü, Güney Kore) ile gerçekleştirilmiştir. Vücut kütle indeksleri vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğu (cm²) formülü ile hesaplanmıştır. Boy uzunlukları ölçümü elektronik boy ölçer ve tartı sistemi ile (G-Tech International, Güney Kore) gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların video analizleri Kamera Sistemi (acA1300-200uc Basler ace, Almanya) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, farklı kadanslarda direnci değiştirerek güç çıktısını sabitleyebilen bilgisayar kontrollü elektromanyetik dirençli bisiklet ergometresi kullanıldı (Lode BV, Excalibur Sport, Lode Medical Technology, Groningen, Netherlands). Egzersiz seanslarındaki her bir nefesteki oksijen (O2), karbondioksit üretimi (CO2) kalp atım hızı (KAH), laboratuvar tipi gaz analizörü kullanılarak hesaplandı (Innocor INN00500, Innovision A/S, Odense, Denmark). Bulgulara göre, aerobik enerji sistemlerinin toplam enerji tüketimi içindeki katkı payının yaklaşık olarak 313 cal, alaktik ve laktik sistemlerden gelen katkı paylarının ise sırasıyla 60 ve 114 cal olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre aerobik, alaktik ve laktik sistemlerin toplam enerji tüketimi içindeki katkı payları %12.5 %22.7 ve %64.8 olarak belirlendi. İlgili simülasyonlar adına kick-boks’un toplam enerji tüketimi değeri ise yaklaşık olarak 487 cal olarak tespit edilmiştir.