Aerobik yüzme antermanlarının sedanter kadınlarda bazı fiziksel ve fizyolojik paramatlereler etkileri


TANIR H., AFYON Y. A., BOYACI A., KILINÇ H.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.357-364, 2016 (Peer-Reviewed Journal)