Shipmaster Evaluation System for the Safety of Navigation and Fleet Management


Zorba Y., Nas S.

III. Global Conference on Innovation in Marine Technologyand the Future of Maritime Transportation, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.764-777

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.764-777
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Today's maritime transportation expects a high level of success from Seafarers, especially the captains of the ship. However, accident analysis has shown that sometimes basic information or correct attitudes/behaviors are not developed or applied at the right time. The maritime education, which has become standardized all over the world, ensures that the individual obtains the proficiency, but does not provide competence. The concept of competence is now being questioned for captains and captain candidates. It is an indisputable element for the captains who have the highest level of knowledge and attitudes and behaviors expected of him, especially for himself, his ship, his fleet and his company in emergencies. With regards to this knowledge, the main purpose of this study is to determine and analyze the differences between the expectations of managers and the actual experience, knowledge, and skills of fleet captains. To this end, in the simulator environment, potentially dangerous scenarios that may be experienced in only the course of navigation were developed. These risky and dangerous simulation scenarios have been developed based on real-life events and accidents occurring in the fleet of ship management companies. With this method, successful captains identified acceptable risk solutions for high-risk scenarios and developed the competence, knowledge, and skills necessary for similar extreme situations. Emergency Response, Communication, and Leadership Skills, Psychometrics, Competence and Decision Making are some of the data collected through simulation experiments. These data are data that can be used as a proactive management tool to reduce future risks of fleet ships. In practice, emotions of captains, high stress, loss of situational awareness, or emotions in real life such as anger have been seen and evaluated in simulation.

Günümüz deniz taşımacılığında gemi kaptanları başta olmak üzere, denizcilerden yüksek başarı beklenmektedir. Ancak, kaza analizleri temel bilgilerin veya doğru tutumların/davranışların doğru zamanda geliştirilmediğini veya uygulanmadığını göstermektedir. Tüm dünyada standart hale gelen denizcilik eğitimi, bireyin yeterliliği elde etmesini sağlamakta ancak yeterlilik sağlamamaktadır. Yetkinlik kavramı artık kaptanlar ve kaptan adayları için sorgulanır hale gelmiştir. Özellikle kendisi, gemisi, filosu ve acil durumlarda şirketi için doğru bilgiye, tutum ve davranışlara sahip olmak kaptanlar için tartışılmaz bir özelliktir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, yöneticilerin beklentileri ile filo kaptanlarının gerçek deneyim, bilgi ve becerileri arasındaki farkları belirlemek ve analiz etmektir. Bu amaçla, simülatör ortamında, sadece seyir sırasında yaşanabilecek potansiyel tehlikeli senaryolar geliştirilmiştir. Bu riskli ve tehlikeli simülasyon senaryoları, gemi yönetim şirketlerinin filosunda meydana gelen gerçek olaylara ve kazalara dayanarak geliştirilmiştir. Bu yöntemle başarılı kaptanlar yüksek riskli senaryolar için kabul edilebilir risk çözümleri belirlemekte ve benzer durumlar için gerekli olan yetkinliği, bilgiyi ve becerileri göstermektedirler. Acil durumlar, iletişim ve liderlik becerileri, psikometri, yetkinlik ve karar verme simülasyon deneyleriyle toplanan verilerden bazılarıdır. Bu veriler filo gemilerinin gelecekteki risklerini azaltmak için proaktif bir yönetim aracı olarak kullanılabilecek verilerdir. Simülasyon uygulamalarında kaptanların yüksek stres, durumsal farkındalık kaybı veya öfke gibi gerçek hayattaki duygular yaşadıkları görülmüş ve değerlendirilmiştir.