Millî Mücadele Döneminde Mustafa Kemal Paşa-Enver Paşa Çatışmasının Fransız Kamuoyundaki Algılanış Biçimi


KIRIŞMAN M.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol.0, no.44, pp.153-179, 2024 (ESCI)