Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması


Akkan M.

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, no.11, pp.647-676, 2008 (Peer-Reviewed Journal)