KANSER İLİŞKİLİ VASKÜLİT, OLGU SUNUMU


Demirci Yıldırım T.

7. Ankara yıl sonu toplantısı, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Lökositoklastik vaskülit(LCV) , cildi ve iç organları etkileyen çeşitli vaskülit tiplerinde bulunabilen yaygın küçük damar vaskülitinin histopatolojik bir tanımıdır. LCV hem ciltle sınırlı hem de sistemik hastalıklar olmak üzere çok sayıda durumda bulunabilir. Sistemik hastalıklar arasında en fazla ANCA ile ilişkili vaskülitler olmak üzere, bağ dokusu hastalıkları, kriyoglobulinemik vaskülit, IgA vasküliti ve hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit, çeşitli ilaçlar, enfeksiyonlar ve maligniteler LSV etyolojisini açıklayabilir. Bu yazıda döküntü tetkik olarak yatırıp LCV tanısı koyduğumuz, etyolojisinde de Hodgkin Lenfoma tespit ettiğimiz olguyu paylaşmayı amaçladık.