Hosting an EXPO Event as an Urban Strategy


TEZCAN S., POLAT B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.3, pp.1091-1113, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cities are making strategies affecting the city brand value positively in competitive processes. One of them, a global-scale event, is EXPOs. That has significant contributions to cities beginning from the candidacy process to the post-EXPO period. The reflections of EXPOs, held in different cities each time, vary depending on the characteristics of the period. Developments, architectural approaches, and art movements are shared by host cities. The effects of events discussed in the paper, on cities and their strategies needed to be studied first to measure the impact on the host city and on a global scale and secondly to analyze their characteristic features and the differences created in their own period. For this reason, EXPOs were examined beginning from the first exhibition in 1851. Then, they were grouped systematically about their contributions to the cities. In the conclusion, opinions on how it can be handled as an urban strategy were developed. Each EXPO wants to benefit from the successes of its predecessors. The aim of the study is to reveal how taking advantage of hosting an EXPO is shaped by the internal dynamics of the event and its effects on the city. The analysis of these events shows their valuable contributions to the image, prestige, and promotion of the cities. In addition, EXPOs provide collaborations through humanity solutions, employment, and economical contributions like tourism and accelerate infrastructure and urban renewal.
Kentler rekabetçi süreçler içerisinde marka değerini olumlu etkileyecek stratejiler üretmeye çalışmaktadır. Bunlardan biri küresel ölçekli bir etkinlik olan EXPO’dur. EXPO, adaylık sürecinden başlayarak sonrası süreç de dâhil olmak üzere kentlere katkı sağlamaktadır. Her dönem farklı kentte düzenlenen EXPO’lar, düzenlendikleri dönemin özelliklerine bağlı olarak çeşitlenmektedir. Gelişmeler, mimari yaklaşımlar, sanat akımları etkinliğe ev sahipliği yapan kentlerde dünya ile paylaşılmaktadır. Çalışmada incelenen, etkinliklerin kentlere etkileri ve ev sahipliği yapmasında stratejiler iki nedenle çalışılmaya gerek duyulmuştur. Birincisi bir mega etkinliğin kentte ve küresel ölçekte yarattığı etkilerini değerlendirmektir. İkincisi sergilerin kendi karakteristik özellikleri üzerine yoğunlaşarak, kendi dönemleri içerisinde yarattıkları farklılıkları irdelemektir. Bu amaçla ilk sergi olan 1851 sergisinden başlayarak EXPO’lar incelenmiştir. Ardından kente katkıları üzerinden sistematik bir gruplandırma yapılarak analiz edilmiştir. Sonuç kısmında kentsel bir strateji olarak EXPO’ların nasıl ele alınabileceği üzerine görüşler geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı EXPO’ya ev sahipliği yapmanın sağladığı avantajlardan faydalanmanın etkinliğin kendi iç dinamikleri ve kente etkileri üzerinden nasıl şekillendiğinin ortaya konmasıdır. EXPO’lar, kentlerin rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyduğu imaj, saygınlık ve tanıtım değerlerini sağlamaktadır. İnsanoğlunun ortak sorunlarına çözüm arayarak küresel iş birlikleri yaratmaktadır. EXPO’lar, turizm başta olmak üzere birçok alanda istihdam yaratmakta ve ekonomik katkı sağlamakta; altyapı, kentsel yenileme gibi konularda kentlerin gelişmesini hızlandırmaktadır.