Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri


EROĞLU Ü., ULUSOY E., ÇAĞLAR A., AKGÜL F., ER A., YILMAZ D., ...More

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.2, no.2, pp.55-60, 2015 (Peer-Reviewed Journal)