Sporcuların İş Tatmini ile Lider Bağlılığı ve Örgütsel Bağlılık Duyguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Can Y., Soyer F., Bayansalduz M.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.228-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal)