Bruselloz Olgularının Labratuvar ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi


KÖSE Ş., KARAKEÇİLİ F., TÜRKEN ULUSOY M.

BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes