Road Safety in the Twenty-First Century: Researces and Policies


Creative Commons License

Strukcinkiene B., Uğur Baysal S.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci , vol.11, no. 4, pp.28-32, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci
  • Page Numbers: pp.28-32
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT:  Traffic injury is the main cause of injury deaths in all age groups. Mortality, severe injuries, disability, and socio-economic burden to society force the global community to look for strategies for road safety promotion. This study used a literature overview, document analysis, and descriptive analysis. Nearly half of those dying on the world's roads are vulnerable road users. The main risk factors for traffic injuries are speeding, drinking and driving, not using seat belts, cell phone use, and fatigue. International studies revealed that the most successful strategies use a combination of education for behavior improvements and skills training, legislation with enforcement, along with environmental or engineering changes. The use of seat belts, child safety restraints, helmets, and reflectors, control on speed and alcohol, traffic calming, improvements in vehicle and road design, bicycles and pedestrians separation from the main traffic, and comprehensive programs showed evident-based changes in the reduction of traffic injuries.

Keywords: Injury; road; safety; strategy; research; policy

ÖZET: Karayolu trafik yaralanmaları, her yaş grubunda, yaralanmalara bağlı ölümlerin başlıca nedenidir. Ölüm, ağır yaralanma, engellilik, sosyoekonomik yük, psikolojik etki ve ölçülemeyen uzun erimli olumsuz etkiler, toplumları trafik güvenliğini artırmak için etkin programlar ve önlemler konusunda araştırmaya zorlamıştır. Bu makale hazırlanırken bilimsel literatür gözden geçirildi; belge analizi ve tanımlayıcı analiz kullanıldı. Karayollarında ölenlerin yaklaşık yarısı tehlike altındaki yol kullanıcılarıdır. Trafik yaralanmaları için başlıca risk etkenleri, hız, alkollü sürüş, güvenlik kemerlerinin kullanılmaması, cep telefonu kullanılması ve yorgunluktur. Uluslararası araştırmalar, en başarılı karayolu güvenliği stratejilerinin, çevresel ve mühendislik alanlarında değişikliklerle birlikte yol kullanıcıların davranışlarını iyileştirme eğitimini ve beceri eğitimini, yasal düzenlemeleri ve kontrolü bir arada kullandığını ortaya koymuştur. Güvenlik kemerlerinin, çocuk güvenlik koltuklarının, koruyucu başlıkların, reflektörlerin kullanımı, hız ve alkol kontrolü, trafiğin yoğunluğunun azaltılması, araç ve yol tasarımında iyileştirmeler, bisikletlerin ve yayaların ana trafikten ayrılması, yaralanmaların önlenmesi ve güvenliğin geliştirilmesi konularında kapsamlı programlar ile birlikte, karayolu trafik yaralanmaların azaltılmasında kanıta dayalı değişiklikler göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaralanma; yol; güvenlik; strateji; araştırma; politika