EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN GECEKONDULAR AÇISIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


ARIKAN Z., GÜRBÜZ S.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.43, pp.3028-3033, 2019 (Peer-Reviewed Journal)