Hemşire Akademisyenlerde Müziğin Anksiyete ve Kaygı Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma


KARADAĞ E., UĞUR Ö.

Bolu Abant Izzet Baysal Universitesi, Tip Fakultesi, Abant Tip Dergisi, vol.10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)