Erişkin ve çocukluk yaş grubunda dışkı kültürlernden izole edilen Salmonella sp. ve Shigella sp. ’lerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları


KÖSE Ş., TÜMER D., ULUSOY M.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No