Kamu İcra Hukuku nda Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Anayasaya Uygunluğu Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürlükleri


GÖK Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, 2012 (Peer-Reviewed Journal)