Views of the Populist Radical Right Parties in France and Germany on European Security: An Assessment on the Russia-Ukraine War


Akgül Durakçay F.

II. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 9 - 11 December 2022, pp.393-394

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-394
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Popülizm son yıllarda Avrupa siyasetinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hem sağ hem de sol ideolojik eğilimlere sahip popülist partiler gerek ulusal gerek Avrupa düzeyindeki seçimlerde oylarını artırarak gittikçe görünür hale gelmiştir. Fransa’da popülist radikal sağ parti Ulusal Birlik Partisi (Rassemblement National – RN), oldukça eski bir parti olmakla birlikte 2017 ve 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ana akım partilere meydan okuyarak ikincilik elde edebilmiş ve 2022 ulusal meclis seçimlerinde temsil oranında ilk kez kaydadeğer bir başarı elde edebilmiştir. Almanya’da popülist radikal sağ parti Almanya için Alternatif Partisi (Alternative für Deutschland - AfD) ise 2013 yılında kuruluşundan sonra 2017 genel seçimlerinde başarı elde ederek İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez radikal sağ bir partinin parlamentoda temsil hakkı edinebilmesini sağlamıştır. Avrupa’da müesses nizam karşıtı partilerin yükselişi, popülizmin yalnızca bir iç politika olgusu olmasının ötesinde dış politikayı etkileme potansiyelini de gündeme getirmektedir. Özellikle yerlicilik anlayışı, göç karşıtlığı ve ulusal egemenlik vurgusu ile öne çıkan popülist radikal sağ partilerin dış politika pozisyonlarının da popülizm temelinde şekillenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, toplumu homojen iki grup -“halk” ve “elitler”- arasında bölünmüş olarak gören popülizmin radikal sağ kanadı dış politika pozisyonlarında bu anlayışlarını özellikle Avrupa Birliği (AB) nezdinde ulusüstü ve uluslararası elitlere aktarma eğilimindedir. Bu çalışmada, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi ve Almanya’da Almanya için Alternatif Partisi örnekleri çerçevesinde Avrupa şüpheciliğinde birleşen popülist radikal sağ partilerin Avrupa güvenliğine ilişkin pozisyonlarındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenmektedir. Rusya’nın Ukrayna’nın işgaline yönelik 2022 yılında başlattığı savaş, Avrupa güvenliği açısından yeni bir meydan okuma niteliğindedir. Bu sebeple çalışmanın amacı; AB’nin aktörlüğü açısından tek seslilik örneği yaratan Rusya-Ukrayna savaşının, Fransa ve Almanya örneklerinde incelenen popülist radikal sağ partilerin Avrupa güvenliğine yönelik söylem ve politikaları açısından bir kırılma noktası yaratıp yaratmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, Ulusal Birlik Partisi ve Almanya için Alternatif Partisi’nin parti programları ile özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan parti ve lider açıklamalarının içerik analizinden ve ikincil literatürden yararlanılarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmaktadır.