TÜRKİYE'DE DİJİTAL OKURYAZARLIK ÇALIŞMALARI: LİTERATÜRE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA


ÖZKAYA Y., ERAT V.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, pp.240-256, 2022 (Peer-Reviewed Journal)