EDWARD HOOPER, GREGORY CREWDSON ve DAVID FINCHER’İN GÖRSEL KURGULARINDA METİNLERARASILIK BAĞLAMI


GERGİN A.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları, vol.2, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)