Sanatta İfade Aracı Olarak Giysi


Creative Commons License

Haylamaz G., Kozbekçi Ayranpınar S.

7. International Art Symposium, Antalya, Turkey, 29 June - 02 July 2019, pp.46-49

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46-49
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Sanat tarihine baktığımızda yapıtlarda insan imgesinin tekstil ve giysiyle betimlendiğini görürüz. Günlük yaşam içerisinde bedeni doğrudan temsil eden giysi, kullanıcının bireysel ve kültürel kimliğinin izlerini taşır. Aynı zamanda düşünsel mesajlar ileten, estetik ve felsefi söylem iletebilen sembolik anlamlara da sahiptir. Sanatçı bu sembolik anlamları vurgulamak, eleştirmek, değiştirmek gibi amaçlarla giysinin formunu veya kendisini eser olarak ortaya koyabilir. Plastik ölçütler açısından değerlendirildiğinde, giysi; kendi yapısallığı içerisinde öncelikle bedenin biçimiyle sınırlandırılmış plastik bir değeri ifade etmektedir. Araştırmada, sanatçıların resim, heykel ve lif sanatında giysiyi ifade aracı olarak yorumlamaları ve bu yolla iletmek istedikleri estetik, plastik, kavramsal değerler üzerinde durulacaktır. Seçilmiş çeşitli eserler üzerinden, sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin yorumlarına yer verilecektir