The Design and Development of Online Infertility Prevention Education in the Frame of Mayer’s Multimedia Learning Theory


Creative Commons License

Baran B., Kaptanoğlu Ş. N., Öcal M., Kağnıcı D. Y., Esen E., Siyez E., ...More

ICBPCS 2018 : 20th International Conference on Behavioral, Psychological and Cognitive Science, Paris, France, 19 - 20 April 2018, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Infertility is the fact that couples can not have children despite 1 year of unprotected sexual life. Infertility can be considered as an important problem affecting not only sexual life but also social and psychological conditions of couples. Learning about information about preventable factors related to infertility during university years plays an important role in preventing a possible infertility case in old ages. The possibility to facilitate access to information with the internet has provided the opportunity to reach a broad audience in the diverse learning environments and educational environment. Moreover, the internet has become a basic resource for the 21st century learners. Providing information about infertility over the internet will enable more people to reach in a short time. When studies conducted abroad about infertility are examined, interactive web sites and online education programs are come to the fore. In Turkey, while there is no comprehensive online education program for university students, it seems that existing studies are aimed at making more advertisements for doctors or hospitals. In this study, it was aimed to design and develop online infertility prevention education for university students. Mayer’s Multimedia Learning Theory made up the framework for the online learning environment in this study. The results of the needs analysis that collected from the university students in Turkey who are selected with sampling to represent the audience for online learning have contributed to the design phase. In this study, an infertility prevention online education environment designed as a 4-week education was developed by explaining the theoretical basis and needs analysis results. As a result; in the development of the online environment, different kind of visual aids that will increase teaching were used in the environment of online education according to Mayer’s principles of extraneous processing (coherence, signaling, spatial contiguity,temporal contiguity, redundancy, expectation principles), essential processing (segmenting, pre-training, modality principles) and generative processing (multimedia, personalization, voice prenciples). For example, the important points in reproductive systems’ expression were emphasized by visuals in order to draw learners’ attention and the presentation of the information was also supported by the human voice. In addition, because of the limited knowledge of university students in the subject, the issue of female reproductive and male reproductive systems were taught before preventable factors related to infertility. Furthermore, 3D video and augmented reality application were developed in order to embody female and male reproductive systems. In conclusion, this study aims to develop an interactive Online Infertility Prevention Education in which university students can easily access reliable information and evaluate their own level of knowledge about the subject. It is believed that the study will also guide the researchers who want to develop online education in this area as it contains design-stage decisions of interactive online infertility prevention education for university students.

Keywords: infertility , multimedia learning theory, online education, reproductive health

İnfertilite, 1 yıl korunmasız cinsel yaşama rağmen çiftlerin çocuk sahibi olamamasıdır. İnfertilite çiftlerin sadece cinsel yaşamlarını değil, sosyal ve psikolojik durumlarını da etkileyen önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. Üniversite yaşlarında infertilite ile ilgili önlenebilir faktörlerle ilgili bilgilerin öğrenilmesi, ileri yaşlarda olası bir infertilite durumunu engellemede önemli bir rol oynamaktadır. Bilgiye erişim olanağının internetle birlikte kolaylaşması, öğrenme ortamlarının da çeşitlenmesini ve eğitim ortamlarında geniş kitlelere ulaşma olanağını sağlamıştır. 21. yy öğrenenleri için internet temel bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. İnfertilite ile ilgili bilgilerin internet üzerinden sunulması ise daha çok kişiye kısa sürede ulaşmayı sağlayacaktır. İnfertilite konusunda yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde çevrimiçi eğitim programı ile ilgili interaktif web siteleri ve çevrimiçi destek programları karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de ise, üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir çevrimiçi eğitim programına rastlanmamakla birlikte, var olan çalışmaların daha çok doktor ya da hastane reklamı yapma amaçlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerine yönelik çevrimiçi infertiliteyi önleme eğitimini tasarlamak ve geliştirmek amaçlanmıştır.  Mayer’in Çoklu Ortamla öğrenme kuramı, çevrimiçi öğrenme ortamı için kuramsal çerçeveyi oluşturmuştur. Kitleyi temsil edecek şekilde örnekleme ile seçilen Türkiye’de öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinden, çevrimiçi öğrenmeye yönelik ihtiyaç analizi sonuçları tasarım aşamasına katkı sağlamıştır. Bu çalışma ile kuramsal temel ve ihtiyaç analizi sonuçları anlatılarak 4 haftalık bir eğitim olarak tasarlanan infertiliteyi önleme çevrimiçi eğitim ortamı geliştirilmiştir. Sonuçlara göre, çevrimiçi ortamın geliştirilmesinde Mayer’in konu dışı işlemeyi azaltma ilkeleri (tutarlılık, dikkat çekme, uzamsal yakınlık, zamansal yakınlık, gereksizlik, beklenti), temel süreçleri yönetme ilkeleri (parçalara bölme, öncesinde eğitim, modality) ve üretici süreçleri geliştirme ilkelerine (çoklu ortam, kişiselleştirme, ses) göre çevrimiçi eğitim ortamının tasarımında öğrenmeyi artıracak farklı görsel yardımcılar kullanılmıştır. Örneğin, üreme sistemlerinin anlatımında görsel üzerinde önemli yerler vurgulanarak öğrenenin dikkatini çekmek amaçlanmış ve bilginin sunumu insan sesi ile de desteklenmiştir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin konu ile ilgili önbilgilerinin sınırlı olması nedeniyle kadın üreme ve erkek üreme sistemleri konusu infertilite ile ilgili önlenebilir faktörlerden önce anlatılmıştır. Kadın ve erkek üreme sistemlerinin somutlaştırılması amacıyla 3D video ve artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilmiştir.  Sonuç olarak bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin güvenilir bilgilere kolayca ulaşabileceği ve konuya ilişkin kendi bilgi düzeylerini de değerlendirebilecekleri etkileşimli bir çevrimiçi eğitim ortamının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencileri için etkileşimli çevrimiçi infertiliteyi önleme eğitiminin tasarım aşamasına ait kararları içerdiği için, bu alanda çevrimiçi eğitim geliştirmek isteyen araştırmacılara da ışık tutacağı için önemlidir.

Anahtar kelimeler: infertilite, çoklu ortamla öğrenme kuramı, çevrimiçi eğitim, üreme sağlığı