İmmünosupresif Tedaviler Altında Farklı Romatolojik Hastalıklarla İzlenen Hastalar Viral Hepatitlere Karşı Yeterince Taranıyor ve Korunuyor mu?


KENAR ARTIN G., TAŞ M. N.

Namık Kemal Tıp Dergisi, vol.10, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier