YÛNUS EMRE VE HACI BEKTAŞ VELİ ARASINDA GEÇEN MENKIBEYE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM


ŞEN C.

DEUİFD Türk Kültürünü Mayalayanlar Özel Sayısı, 2021 (Peer-Reviewed Journal)