Blokzincir Teknolojisi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0 Kavramları Üzerine Yapılan Çalışmaların VOSviewer ile Bibliyometrik Analiz


Genç S., Yüksel H.

International Engineering and Technology Management Summit 2023-ETMS2023, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.65-73

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-73
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Endüstri 4.0 ve Blokzincir, tedarik zinciri yönetimini devrim niteliğinde dönüştüren ve bu alandaki önemli sorunlara çözüm sunan iki kritik teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Endüstri 4.0, üretim ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek, sensörler, büyük veri analitiği ve otomasyon araçlarıyla tedarik zincirini daha hızlı, esnek ve veri odaklı hale getirmektedir. Bu, envanter yönetimi, talep tahmini ve lojistik planlama gibi kritik alanlarda daha iyi kararlar almayı ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verme yeteneğini artırmaktadır. Öte yandan, Blokzincir teknolojisi, tedarik zincirini daha güvenilir ve şeffaf hale getirmektedir. Ürünlerin ve bileşenlerin kaydı dağıtık bir defterde güvenli bir şekilde saklandığı için sahtecilik riskini azaltmakta ve ürünlerin kökenlerini kolayca izlenebilir hale getirmektedir. Akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlemler otomatikleştirilebilmekte ve veri güvenliği artmaktadır. Tedarik zincirinin etkinliğini artırmak ve güvenilirliğini sağlamak için Endüstri 4.0 ve Blokzincir, günümüzün karmaşık ve küresel tedarik zinciri ortamında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Bibliyometrik analiz, bilimsel literatürü inceleyerek araştırma eğilimlerini, yazarların etkisini ve atıf ilişkilerini anlamak için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Blokzincir Teknolojisi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0 kavramlarına yönelik yapılan araştırmaların gelişimini ve bu alandaki çalışmaların genel görünümünü incelemektir. Bu bağlamda, Blokzincir Teknolojisi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0 kavramlarına odaklanan mevcut literatürün bibliyometrik analizi ile bu alandaki eğilimlerin ve boşlukların belirlenmesi amaçlanmıştır. Analiz için Web of Science veri tabanında yer alan ve 2012 ile 2023 yılları arasında yayımlanmış farklı türdeki eserler kullanılmıştır.