Uyku Kalitesinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri ve Uyku Kalitesi Değerlendirme Örneği


ALUŞ TOKAT M., YANIK F.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.14, no.3, pp.253-260, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Temel yaşam gereksinimlerinden biri olan uyku; kadın sağlığının önemli bir belirleyicisi olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Son yıllarda literatürde fertilitenin kadının uyku süresinden ve kalitesinden etkilenip etkilenmediği üzerinde durulmaktadır. Kaliteli uyku fertilite ile ilgili hormonlar da dahil olmak üzere; vücudumuzda görev alan hormonları düzenlemeye ve hasarlı hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Fertilite dahil olmak üzere, birçok fizyolojik ve psikolojik olaylar içeren uyku; infertil çiftlerin tedavi sürecinin daha olumlu bir yön bulmasına katkı sağlayabilir. Zorlu tedavi sürecinde iyi bir uyku kalitesine sahip olmak; hem kadına mevcut stresiyle başa çıkması konusunda daha iyi hissettirebilir, hem de kadının sağlıklı oosit üretimine yardımcı olabilir.
Bu derlemenin amacı; uykunun fertiliteyi ne derece ve hangi mekanizmalarda etkileyebildiğini açıklamak, böylece ülkemizde fertilite alanında çalışan hemşireler/sağlık profesyonelleri için bir farkındalık oluşturmaktır. Hemşireler, uykunun fertilite sürecinde önemini anlayarak, infertil çiftlerin değerlendirilmesinde çiftlerin yaşam tarzlarını incelemelerinin önemini kavrayacaklardır. Ayrıca hemşirelerin bu süreçte izleyebilecekleri değerlendirme örneğinin bu alanda çalışan hemşireler/sağlık profesyonelleri için yol gösterici olması amaçlanmıştır..

Anahtar Kelimeler

uykuinfertilitesirkadiyen ritimüreme sağlığıkadın sağlığı