A Child with Severe Paraesthesia due to Pyrethroid Exposure: Successful Treatment with Topical Vitamin E


Creative Commons License

Çağlar A., Er A., Ulusoy E., Akgül F., Besin D., Apa H.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.7, no.2, pp.89-91, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Pyrethroids are one of the most common insecticides and have been known as safe household insecticides. They are highly toxic for insects whereas they are low in toxicity for mammals. Poisoning syndromes occur via oral, dermal or respiratory exposure. Dermal paraesthesia is the most common symptom in cases of unintentional dermal exposure. Although mild dermal paraesthesia cases are commonly seen after occupational exposure, severe cases are rare in the literature. Thus, emergency physicians may have difficulties in terms of managing these patients. Here, we report a child with diffuse paraesthesia and agitation after 24 hours from insecticide exposure. The patient was well treated with topical vitamin E in our pediatric emergency department.

Piretroidler, yaygın şekilde kullanılan ve güvenli olarak bilinen ev içi böcek ilaçlarıdır. Memeliler için düşük toksik etki gösterirken, böcekler için yüksek düzeyde toksiktirler. Zehirlenme oral, deri veya solunum yolu ile maruziyet sonrasında ortaya çıkar. Parestezi, deri yolu ile maruziyet sonrasında görülen en yaygın semptomdur. Hafif parestezi olguları mesleki maruziyetten sonra sıklıkla görülmekle birlikte, literatürde ciddi olgular nadirdir, bu nedenle acil hekimler bu hastaların yönetiminde sıkıntı yaşayabilmektedirler. Burada çocuk acil servisimizde böcek ilacına maruz kaldıktan 24 saat sonra yaygın parestezi ve ajitasyonu olan ve topikal E vitamini ile başarılı şekilde tedavi edilmiş bir çocuğu sunuyoruz.