İşgücü Planlamasında Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması


Creative Commons License

Gökşen Y., Aşan H., Damar M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp.53-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İŞGÜCÜ PLANLAMASINDA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI

Üniversitelerin bünyesinde birçok şirket barınmaktadır. Bu şirketler üzerinde çalışan personeller zaman zaman ara eleman olarak üniversitelerin ihtiyaçlarına dönük birçok noktada istihdam edilmektedir. Personellerin kurum personel sisteminden bağımsız ve el yordamıyla kayıt altına alınması dönemsel hizmet alımıyla süreçlerin ilerlemesi kurumun faydalandığı iş gücünün doğru şekilde planlanmasını, kontrolünü ve koordinasyonunu yönetim açısından zorlaştırmaktadır. İşte bu noktada çalışma üniversite bünyesindeki şirketlerden alınan hizmet alımlarını kayıt altına almakta, iş gücünün planlaması, kontrolü ve koordinasyonu noktasında bir sistem geliştirmiştir. Gelişen iletişim ve bilişim teknolojilerinden faydalanarak bilgisayar ortamında çalıştırılan karar destek sistemi ve şirket personeli yönetim sistemi, iş gücü planlamasını insanın yapabileceği hatalardan arındırarak nesnel biçimde daha kısa zamanda tanımlayabilmekte ve çözüme ulaştırmaktadır. Kurumun farklı şirketler üzerinden hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel sayısının oldukça yüksek olması (yaklaşık olarak 1800 çalışan), işbirliği bütçesinin büyüklüğü ve kurum içi ara eleman desteğinin önemi düşünüldüğü noktada çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, iş gücü planlamasında bir karar destek sistemi uygulaması gerçekleştirim süreci açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karar Destek Sistemi, İş Gücü Planlaması, Karar Destek Örneği.

A DECISION SUPPORT SYSTEM APPLICATION IN WORKFORCE PLANNING

Many companies are hosted within the university structures. According to the requirements of the universities, employees of these companies are frequently deployed at various realms. Periodic procurement of services and keeping manual records of the employees, independent of the official personal registration system, complicates the workforce control and coordination for the institution managers. At this point, this study has developed a workforce planning, control and coordination system by recording the procurement of services supplied by the companies. A computer aided company personnel management and decision support system can provide faster and more objective workforce planning by purifying human errors and using contemporary communication and information technologies. In this study, according to the procurement of services approximately 1800 personnel have been registered and this shows the importance and size of the workforce procurement and a decision support system application development process has been explained.

Keywords: Decision Support System, Workforce Planning, Decision Support