Gördes Köprübaşı Manisa feldspatlarının flotasyonla zenginleştirilmesinin araştırılması


Akar A., Kemal M., Malayoğlu U., Seyrankaya A.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 15. Yıl Sempozyumu, vol.2, pp.459-471, 1994 (Peer-Reviewed Journal)