Çocukluk ve adölesan lenfomalarında hücresel tedavide güncel gelişmeler.


Creative Commons License

Kızmazoğlu D., Olgun H. N.

in: Çocukluk ve Adölesan Çağın Lösemi ve Lenfomalarında İmmünoterapide Güncel Yaklaşım ve Sonuçları, Nazan Çetingül, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.30-36, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.30-36
  • Editors: Nazan Çetingül, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Son yıllarda lenfoma tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmış olsa da halen bu hastaların bir

kısmı başlangıç tedavisine yanıt vermemekte ya da tedavi sonrası relaps yapmaktadır. Çocukluk çağı ve

adölesan lenfomalarında %80-90’lara yükselen sağkalım hızları tedavi sonrası geç dönem yan etkiler ve

ilaç ilişkili toksisiteyi ön plana çıkarmaktadır. Relaps /refrakter hastaların prognozu halen önemli bir

sorun olmaya devam etmektedir. Son yıllarda lenfoma biyolojisinin daha iyi anlaşılması ile humoral ve

hücresel tedaviler ve kritik moleküler yolakları inhibe eden hedef tedavilerde de gelişmeler sağlanmıştır.

Hücresel tedaviler alanındaki gelişmeler, klasik tedaviye bağlı toksisiteyi azaltmada ve relaps/refrakter

hastalıkta tedavi yanıtlarını yükseltmekte umut verici bir noktadadır. Çok ilaçlı kemoterapi rejimlerine

hücresel tedavi ajanlarının eklenmesini içeren yeni çalışmalar ile küratif tedavilerin geliştirilmesinin hedeflenmesi

beklenmektedir. Bu alandaki klinik çalışmalar hızla artmaktadır ve umut verici gelişmeler sonucunda

gelecekte hücresel tedavilerin temel tedavi yöntemleri arasına girmesi olasıdır.

Anah tar Ke li me ler: Lenfoma; tedavi; çocuk; adölesan