ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ İLE TANI KONULAN İNSÜLİNOMA VAKA SERİSİ


Creative Commons License

Ernur D., Yılmaz M., Yüksel Karslı T., Üzüm Y., Korkmaz U. B., Yılmaz H., ...More

38. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ , Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.323-324

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.323-324
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

İnsülinomalar nadir olup yılda milyonda 1-5 kişide görülür. 50 yaş üzerinde özellikle kadınlarda daha sıktır. İnsülin, daha az sıklıkla proinsülin sekrete ederek hipoglisemi ve onunla ilgili sistemik semptomlara neden olurlar. Erişkinde genellikle soliter olup 2 cm’den küçük olurlar. %90’ı benign karakterde olup genellikle soliter ve intrapankreatiktirler (1,2,3). Genellikle küçük tümörler olduklarından ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin sensitivitesi düşüktür (sırasıyla %15 ve %64). Anjiografi ve transhepatik venografinin sensitivitesi (%50-80) yüksektir ancak pahalı ve invazif tetkiklerdir (1). İntraoperatif ultrasonografi ile insülinomaların %90’ına tanı konulur ancak teknik olarak zordur. Endoskopik ultrasonografinin (EUS) sensitivitesi %100e yakın olarak görülmektedir. İnsülinoma ön tanısı ile hospitalize edilen ve EUS ile pankreasta insülinoma tespit edilen 2 olguyu sunuyoruz.