Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZ SOYSAL F. S., UZ BAŞ A., AYSAN F.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)