Yargıtay Kararları Işığında İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI


Aydemir M.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

    Kitabımızda “işe iade davası”nın sonuçları incelenecektir. Çalışmanın temel amacı “işe iade davasının sonuçlarını” bütün yönleriyle ele alıp incelemektir. Bu sebeple iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebeplerin neler olduğu, kimlerin iş güvencesi kapsamında olduğu, iş sözleşmesinin feshinde uyulması gereken usul ve şekil şartları, iş güvencesinden yararlanma koşulları, arabuluculuk aşaması, işe iade davası açma koşulları, ispat yükü ve yargılama süreci konuları üzerinde durulmayacaktır. Yazılan birçok eserde “işe iade davası” başlangıçtan itibaren bütün yönleriyle ele alınıp incelenmiştir. Ancak uygulamaya baktığımızda sadece “sonuçları” yönünden konunun incelendiği eser sayısı oldukça azdır. Bu nedenle müstakil bir çalışma halinde “işe iade davasının sonuçları” üzerinde durulacaktır. İş güvencesinin özü (çekirdek alanı) işçinin “işe iade edilmesi”dir. Bu olmadığı takdirde ise “işe iade edilmemenin sonuçlarının telafi ve tazmin edilmesi”dir. Hangi yönde olursa olsun bütün bu sonuçlar kendiliğinden elde edilen sonuçlar değildir. Hatta yargının karar vermesiyle dahi bu sonuçlar kendiliğinden yürürlüğe girmemektedir. İş güvencesinden yararlanmak başlangıçtan itibaren kısıtlı süreye tabi, zorlu ve meşakkatli bir yoldur. Bu yolun işten çıkarılan işçi tarafından dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Bunca meşakkatli bir yargılama sürecinden sonra ortaya çıkan sonuçlar veya elde edilmeye çalışılan sonuçların neler olduğu çalışmamızın konusunu oluşturacaktır. Çalışmamızda önce “feshin geçerli olduğunun tespiti” kararının sonuçlarına; daha sonra ise “feshin geçersizliğinin tespiti” (işe iade) kararının sonuçlarına değinilecektir. Şüphesiz çalışmanın önemli bir bölümünü “feshin geçersizliğinin tespitine” dair verilen kararın hüküm ve sonuçları oluşturacaktır. Bu çerçevede işe iade davasının karara çıkması aşamasından başlanılarak, kararın kesinleşme süreci ve karar kesinleştikten sonraki aşamalar Kitabımızda ele alınacaktır. Kitabın ilk Bölümünde Türk Hukukunda iş güvencesi hükümlerinin gelişimi, işe iade davasının yeri, işe iade davasının konusu, niteliği, sonucu ve kararın kesinleşmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. İkinci Bölümünde feshin geçerli kabul edilmesinin hüküm ve sonuçlarına değinilecektir. Üçüncü Bölümde feshin geçersizliği üzerine işçinin işe başlatılmasının sonuçları üzerinde durulacaktır. Dördüncü Bölümde feshin geçersizliğinin tespiti kararı alınmasına rağmen işçinin işe başlatılmamasının sonuçları ele alınacaktır. Beşinci ve son Bölümde ise işe iade davasının diğer sonuçları incelenecektir.