DENTOFASİYAL ESTETİK ALGI ÜZERİNE SOSYAL MEDYADA TANINIRLIĞIN ETKİSİ


Koçak E. F., Yeşilyurt Aydın N.

Selcuk Dental Journal, vol.9, no.3, pp.862-869, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.1123016
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.862-869
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

ÖZ

Dentofasiyal Estetik Algı Üzerine Sosyal Medyada Tanınırlığın Etkisi

Amaç: Gülümseme, yüz estetiğinin değerlendirilmesinde ve bireylerin sosyal etkileşiminde önemli bir role sahiptir. Bir gülümsemenin estetik değerlendirmesinde kişilik özelliklerinin, etnik grupların ve mesleki deneyimlerin etkileri bugüne kadar araştırılan konular arasındadır. Günümüzde sosyal medyada tanınır olmanın da estetik algıyı etkileyebilecek faktörler arasında olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastaların sosyal medyada tanınan ve tanınmayan modeller üzerinde estetik algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran 18-65 yaş arası 70 kadın, 60 erkek 130 hasta oluşturmuştur. Dental estetik normlarına uymayan gülüşlere sahip (Gummy smile, diastema, orta hat kayması, üst santral çapraşıklık, düz gülüş arkı) sosyal medya tanınırlığına sahip beş ünlü kişi ve aynı özelliklere sahip ünlü olmayan beş kişi seçildi. Katılımcılardan tüm yüz ve ağız gülümseme fotoğraflarını 5'li Likert ölçeğine göre değerlendirmeleri istendi. Verilen puanları karşılaştırmak için Ki- kare testi kullanıldı. Tüm sonuçlar p<0.05 olduğunda anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Orta hat kayması (p=0.202), ve düz gülümseme arkı (p=0.061), açısından ünlülere ait fotoğraf değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki yokken ünlü olmayanlara ait fotoğraf değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0.05). Gummy smile, diastema ve üst santral çapraşıklık içeren her iki gruba ait modellerin değerlendirmelerinde istatistiksel olarak benzer bir ilişki gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde sosyal medyada tanınmak Gummy smile, diastema ve üst santral çapraşıklık durumlarında estetik algıyı etkilemezken, orta hat kayması ve düz gülümseme arkı durumlarında etkilemiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal medya, Estetik algı, Estetik gülümseme.