Farklı irrigasyon solüsyonlarının biyoseramik esaslı patların apikal örtücülüğü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi


BODRUMLU E., KALYONCUOĞLU E., GÖKTÜRK H.

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.313-17, 2013 (Peer-Reviewed Journal)